Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM...

Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia

Bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia

Od pierwszego września 2017 ruszyła druga...

Jesteśmy w sieci szpitali

Jesteśmy w sieci szpitali

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja...

Dopalacze to spacer ze śmiercią pod rękę…

Z roku na rok rośnie rynek substancji psychoaktywnych, coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitali w całej Polsce odurzonych „dopalaczami”. Wiele z tych przypadków kończy się tragicznie. Jak Państwo radzi sobie z tym zagrożeniem?

 

 

       W ostatnim czasie Główny Inspektor Sanitarny wystosował raport w sprawie środków zastępczych „Razem przeciw dopalaczom”.

 - Przedstawiono w nim problem zwalczania „dopalaczy” w aspekcie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w latach 2013- 2014, która od samego początku pojawienia się tego zjawiska w naszym kraju odgrywa zasadniczą rolę w przeciwstawianiu się rynkowi nowych narkotyków, gdyż jest to  obszar przede wszystkim  ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Obserwujemy jakie spustoszenie niesie zażywanie tych substancji, szczególnie wśród młodych ludzi. Reakcja organów państwa i odpowiednich służb  wobec podmiotów i osób zajmujących się handlem „dopalaczami” musi być natychmiastowa i eliminować to zjawisko. Dzięki zaangażowaniu pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz służb- Policji, Prokuratury, Służby Celnej i innych organów państwowych – walka z dilerami „dopalaczowymi” sprawia, ż nie mogą czuć się bezkarni w swoim procederze. Skuteczna walka to nie tylko działania administracyjne, ale przede wszystkim  edukacja wśród młodzieży. To opracowanie programów profilaktycznych, które w sposób przystępny i przekonywujący pokażą rzeczywiste skutki zażywania dopalaczy i sprawią, że przygoda z tymi narkotykami będzie odbierana jak spacer ze śmiercią pod rękę –  informuje  w raporcie Marek Posobkiewicz  p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

       Rynek substancji psychoaktywnych cały czas rośnie. Co jakiś czas wprowadzane są do obiegu nowe substancje.

 - Państwowa Inspekcja Sanitarna, na bieżąco monitoruje przypadki wytwarzania lub wprowadzenia do obiegu środków zastępczych. Właściwi państwowi inspektorzy sanitarni pozyskują informacje o obrocie środkami zastępczymi we własnym zakresie lub otrzymują informacje od służb takich jak Policja, Służba Celna, Straż Miejska, Urzędy Skarbowe- czytamy w raporcie.

      Dużą skale problemu można zaobserwować w Internecie. Tu obrót środkami zastępczymi jest szczególnie nasilony.

 - Główny Inspektorat sanitarny monitoruje Internet w celu szacowania skali zjawiska oraz walki z handlem środkami zastępczymi w sieci. W 2014r. Główny Inspektorat Sanitarny złożył 3 doniesienia do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa poprzez sprzedaż oraz reklamę w Internecie środków zastępczych. GIS zbiera informacje dotyczące nowo pojawiających się substancji psychoaktywnych oraz podaje do publicznej wiadomości decyzje właściwych państwowych inspektorów sanitarnych  wydane w ramach nadzoru nad środkami zastępczymi- jest napisane w raporcie.

      A jak wygląda walka z substancjami psychoaktywnymi w liczbach?

 - W 2014r. przeprowadzono ogółem 651 kontroli czego wynikiem było wydanie 352 decyzji dotyczących czasowego wycofania produktów z obrotu (art.27c ust. 1 ustawy o PIS). Podczas działań zabezpieczono łącznie 52 714 sztuk podejrzanych produktów pobierając jednocześnie 1630 próbek do badań laboratoryjnych. W ramach prowadzonych postępowań nałożono łącznie 14 007 100zł kar finansowych na podmioty wytwarzające lub wprowadzające do obrotu środki zastępcze, znaczna część kar została skierowana  do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy skarbowe. W 2014r.  organy inspekcji sanitarnej  złożyły łącznie 79 powiadomień , do organów ścigania, o możliwości popełnienia przestępstwa z wiązanego z handlem lub produkcją „dopalaczy”- czytamy w raporcie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

    Niestety liczby zgłoszeń interwencji medycznych w przypadku zgłoszeń zatruć „dopalaczami” też nie są optymistyczne. Te liczby rosną w zatrważającym tempie.

 - W 2014r. zarejestrowano 2313 zgłoszeń, co wskazuje na 2,3- krotny wzrost liczby interwencji medycznych w przypadkach podejrzeń zatruć środkami zastępczymi ( w liczbach bezwzględnych) w stosunku do roku 2013. Największy wzrost zgłoszeń odnotowano z terenów województw: mazowieckiego (wzrost ponad 7- krotny; z 15 na 115), lubuskiego (5,8-krotny; z 7 do 41) i zachodniopomorskiego (wzrost 5-krotny; z 5 do 25). Istotny wzrost zdarzeń miał miejsce w województwie kujawsko- pomorskim, z którego zgłoszonych zostało w 2014r. 273 przypadki. Największa liczba zgłoszeń, zarówno z 2013 jak i 2014 pochodziła z województwa łódzkiego; w 2013-259 przypadków a w 2014-686 przypadków podejrzeń zatruć środkami zastępczymi. Jest to ponad 2,5 krotny wzrost zgłoszeń z terenu tego województwa- informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

     Szkolenia, warsztaty, konferencje. Liczne akcje profilaktyczne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców to kroki podejmowane przez pracowników inspekcji sanitarnej w całej Polsce.

 - Pracownicy inspekcji sanitarnej w całym kraju w latach 2013-2014 roku przeprowadzili szereg akcji profilaktycznych. Dzięki szkoleniom, warsztatom, spotkaniom i konferencjom, w których brali udział min. uczniowie, nauczyciele, rodzice, funkcjonariusze różnych służb oraz inni obywatele. Inspekcja dotarła do ponad miliona osób. Wśród działań podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, należy wymienić działania o charakterze edukacyjno- informacyjnym, tj. kampania „Stop dopalaczom” z użyciem mobilnych punktów edukacyjnych, min. na Przystanku Woodstock, informacje o charakterze edukacyjno- informacyjnym umieszczane na stronach internetowych, wywiady tematyczne dla lokalnych mediów, konferencje, szkolenia, narady, warsztaty, festyny, spektakle organizowane we współpracy z innymi z Policją, Strażą Miejską, Służbą Celną, Strażą Graniczną, kuratoriami oświaty, starostwami powiatowymi, organizacjami pozarządowymi. Prowadzone były także kampanie min. podczas dożynek, konferencji naukowych, festiwali muzycznych itp. – czytamy w biuletynie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 * zdjęcie pochodzi z Raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych- razem przeciw dopalaczom 2013- 2014

 

Info dla Pacjenta

Podziękowania od Pacjentów

Film o Szpitalu

onas

Plan Szpitala

 

Statystyka 2017

468406
DzisiajDzisiaj1451
WczorajWczoraj1197
Ten TydzieńTen Tydzień7455
Ten MiesiącTen Miesiąc25763
WszystkieWszystkie468406

Statystyka 2016

W 2016 roku odwiedziło nas:

621 711 osób