Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna tworzenia BIP:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


BIP Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb. składa się z:

 • Wyszukiwarki
 • Pionowego Menu umieszczonego po lewej stronie zawierającego przejścia do:
 • Strony Głównej
 • Kadry Kierowniczej
 • Podstawowych informacji o Szpitalu
  • Przedmiotu działania i kompetencji
  • Statusu prawnego
  • Organów i osób sprawujących funkcje
  • Zasad funkcjonowania Szpitala
  • Struktury własnościowej Szpitala
  • Struktury organizacyjnej
  • Lokalizacji
 • Sposobu załatwiania spraw
 • Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
 • Majątku
 • Zamówień Publicznych
 • Redakcji Serwisu
 • Instrukcji Serwisu
 • Linku Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/)
 • Modułu logowania dla zespołu redakcyjnego witryny
 • Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP

Należy wybrać interesującą pozycję w menu a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy.

Każdy wpis w Biuletynie zawiera informacje o tym kto i kiedy wytwarzał, wprowadzał lub zmodyfikował dokument w BIP.

Do poprawnego działania strony potrzebna jest dowolna przeglądarka internetowa.