Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EFRR

W dniu 30 września 2015 r. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.01.00-00-009/09-00.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna – Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia).

Inwestycja nosi nazwę: „Zakup i instalacja tomografu wielowarstwowego wraz z adaptacją pomieszczeń, aparatu RTG cyfrowego ze stacją lekarską i system RIS-PACS przez SSW im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”.

 

Projekt pn. „Zakup i instalacja tomografu wielowarstwowego wraz  z adaptacją pomieszczeń, aparatu RTG cyfrowego ze stacją lekarską i system RIS-PACS przez SSW im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” polega na zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego, który w  znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości  wykonywanych przez beneficjenta usług w ramach  kontraktów z NFZ. Celem SSW im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego jest zapewnienie ludności zamieszkującej obszar jego działania opieki zdrowotnej w ramach: opieki stacjonarnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. W strukturze SSW im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje 16 oddziałów:


Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Dla Przewlekle Chorych
Oddział Wewnętrzny
Oddział Gastroenterologiczny
Oddział Laryngologiczny
Oddział Okulistyczny
Oddział Neurologiczny
Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgiczny
Oddział Noworodków
Oddział Położniczo - Ginekologiczny
Oddział Kardiologiczny
Oddział Dziecięcy


Zasięg geograficzny obsługiwany przez szpital jest dość szeroki, obsługuje powiaty piotrkowski i m. Piotrków Trybunalski. Dodatkowo w ramach realizacji  Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego Dział Pomocy Doraźnej obsługują  gminę Mniszków położona w powiecie opoczyńskim oraz gminy Kamieńsk, Przedbórz i Masłowice z powiatu radomszczańskiego.
Do największych problemów publicznej służby zdrowia w Polsce należy zaliczyć fatalny stan techniczny obiektów oraz aparatury  i sprzętu medycznego. Co więcej w wielu zakładach opieki zdrowotnej elementy te zdecydowanie odbiegają od dopuszczalnych norm zarówno krajowych jak i europejskich.  Z podobnymi problemami boryka się beneficjent. Wzrastająca liczba osób  w podeszłym wieku, wzrost zachorowań na choroby układu krążenia oraz nowotwory złośliwe, wymusza na placówkach opieki zdrowotnej modernizacje zarówno obiektów jak i sprzętu i aparatury medycznej, pozwalającej na jak najszybsze wykrywanie ww. schorzeń.  Obecnie SSW im. mikołaja Kopernika posiada  jeden tomograf komputerowy. Jego stan  techniczny (rok produkcji 1998), częsta awaryjność zagraża brakiem możliwości utrzymania jakości i ciągłości badan diagnostycznych. Dodatkowo poziom techniczny sprzętu z lat 90-tych  odbiega zdecydowanie od możliwości, jakie daje nowy sprzęt. Dotychczasowy tomograf będzie wykorzystywany przez Oddział Neurologiczny, który do 2010 r. poszerzony zostanie o Pododdział Udarowy.


Dodatkowo poziom techniczny sprzętu z lat 90-tych  odbiega zdecydowanie od możliwości, jakie daje nowy sprzęt. Dotychczasowy tomograf będzie wykorzystywany przez Oddział Neurologiczny, który do 2010 r. poszerzony zostanie o Pododdział Udarowy. Nowo zakupiony tomograf wielowarstwowy stanowić będzie nowoczesne zaplecze diagnostyczne dla pozostałych oddziałów szpitala.
W chwili obecnej beneficjent nie posiada cyfrowego aparatu RTG oraz systemu archiwizowania badań RIS-PACS. Nowy aparat cyfrowy pozwoli wycofać
z eksploatacji, zużyty tradycyjny aparat RTG wyprodukowany  w 1986 roku. Warto podkreślić, że zdjęcia w obróbce cyfrowej są lepszej, jakości
i pozwalają na dokładniejszą diagnozę choroby. Co więcej cyfrowy aparat RTG jest bezpieczniejszy dla pacjenta, który w mniejszym stopniu niż dotychczas będzie narażony na działanie szkodliwych promieni rentgenowskich. Bardzo ważnym elementem nowego aparatu RTG będzie system archiwizacji zdjęć RIS-PACS (stanowi koszt niekwalifikowany projektu), który pozwoli wyeliminować kosztowny i uciążliwy dla środowiska proces wywoływania zdjęć rentgenowskich. Zakupiony w ramach projektu sprzęt nie będzie wykorzystywany w ratownictwie medycznym.PROJEKT WPISUJE SIĘ W ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2013. CEL STRATEGICZNY RPO WŁ TO „INTEGRACJA REGIONU Z EUROPEJSKĄ I GLOBALNĄ PRZESTRZENIĄ SPOŁECZNO-GOSPODARCZĄ JAKO ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU, SPRZYJAJĄCEGO ZAMIESZKANIU I GOSPODARCE ORAZ DĄŻENIE DO BUDOWY WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI PRZY ZACHOWANIU RÓŻNORODNOŚCI JEGO MIEJSC”. PROJEKT PONIŻSZY WPISUJE SIĘ W ZAŁOŻENIA V OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, KTÓREJ CELEM JEST „ZAPEWNIENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH”. W RAMACH V OSI PRIORYTETOWEJ WYZNACZONO KILKA CELI OPERACYJNYCH, PRZY CZYM REALIZACJA NINIEJSZEGO PROJEKTU WPISUJE SIĘ W CEL ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW REGIONU DO OŚRODKÓW OFERUJĄCYCH KOMPLEKSOWE USŁUGI MEDYCZNE PONADTO PROJEKT PN. „Zakup i instalacja tomografu wielowarstwowego wraz  z adaptacją pomieszczeń, aparatu RTG cyfrowego ze stacją lekarską i system RIS-PACS przez SSW im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” jest zgodny również  z innymi dokumentami m.in. Strategią Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013, której głównym celem jest poprawa zdrowia społeczeństwa polskiego jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, głównym celem niniejszego projektu jest polepszenie stanu technicznego infrastruktury sprzętu medycznego. Obok celu głównego projektu, realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:


•    Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego
•    Ułatwienie dostępu do specjalistycznych badań
•    Polepszenie zdolności szpitala do wykonywania usług w ramach kontraktu


W związku z powyższym  w ramach projekty zostaną osiągnięte następujące produkty:


Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (szt.) 1
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 0
projekt przyczyni się również do uzyskania następujących rezultatów:
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem (szt./rok) 60 000
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 0
Realizacja projektu w przedstawionym w dokumencie charakterze uznana została za najbardziej optymalną z punktu widzenia problemów z jakimi boryka się szpital.
Nowo zakupiona aparatura będzie charakteryzowała się niską zawodnością, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców obszaru, na którym funkcjonuje SSW im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.


 

Wartość projektu wynosi 4 009 621,11 PLN, a wartość dofinansowania z EFRR to kwota 2 528 477,22 PLN.

Strefa Pacjenta

e-rejestracja

Plan Szpitala

 

Statystyka 2018

541962
DzisiajDzisiaj167
WczorajWczoraj883
Ten TydzieńTen Tydzień167
Ten MiesiącTen Miesiąc9336
WszystkieWszystkie541962

Statystyka 2017

W 2017 roku odwiedziło nas:

644 718 osób