Administracja

Sekretariat

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych (Kancelaria)

Beata Sendalska - Koordynator ds. administracyjno - organizacyjnych

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Kadr i Szkolenia

mgr Izabela Adamczyk - Kierownik

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Administracyjno - Organizacyjny

mgr Beata Pągowska - p. o. Kierownika

zamówienia publiczne

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Księgowo - Finansowy

mgr Sylwia Danielik - Słodkowska - p. o. Kierownika

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Płac

mgr Grażyna Pirek - Kierownik

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Ekonomiczny

Elżbieta Siekańska - p. o. Kierownika

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Informatyczny

Tadeusz Syndalski - p. o. Kierownika

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Utrzymania Ruchu

mgr Bogdan Stolarczyk - p. o. Kierownika

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Dział Zaopatrzenia i Aparatury Medycznej

Liliana Ceglarek - p. o. Kierownika

Godziny pracy 7:25 – 15:00

Rzecznik prasowy

mgr Bartłomiej Kaźmierczak - Rzecznik prasowy, Inspektor ds. promocji

Godziny pracy 7:25 – 15:00