13 października - Dzień Ratownictwa Medycznego

13 – go października 2019 roku już po raz czternasty obchodzone jest święto polskiego ratownictwa medycznego.

Dzień Ratownictwa Medycznego powołany został Ustawą z dnia 8 września 2006 roku:

“Art. 9.
Ustanawia się dzień 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego”

System Ratownictwa Medycznego to przede wszystkim ludzie – lekarze i ratownicy medyczni! Trudno zliczyć, jak wiele osób zawdzięcza im życie i zdrowie. To także specjalistyczny sprzęt, nowoczesne ambulanse oraz szpitale i ludzie, którzy tam przejmują, przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, chorych albo poszkodowanych w wypadkach pacjentów.

W Dniu Ratownictwa Medycznego nie tylko trzeba podziękować im za pracę, za trud i to, że zawsze przybywają na pomoc, ale także nauczyć się okazywać im szacunek!

Wszystkim Pracownikom Działu Pomocy Doraźnej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dziękujemy za poświęcenie i codzienny wysiłek w wykonywaniu tej trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i osobistego spełnienia.

Niech Wasza codzienna praca przynosi satysfakcję i radość jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia!

 

Dyrektor – lek. Marek Konieczko