Akredytacja dla Pracowni Hemodynamiki

Miło nam poinformować, że Pracownia Hemodynamiki działająca przy Oddziale Kardiologicznym naszego Szpitala uzyskała AKREDYTACJĘ KLASY B Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nadanie akredytacji służy zapewnieniu wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa zabiegów wykonywanych w pracowniach kardiologii inwazyjnej. W Polsce obecnie są 3 klasy pracowni A, B i C.

Podstawowe wymogi kwalifikacyjne, które musiała spełnić pracownia aby uzyskać klasę B, tj. stać się zaawansowaną pracownią kardiologii inwazyjnej to m.in. wyposażenie w angiokardiograf z cyfrową rejestracją obrazów, a także aparaty takie jak: strzykawka automatyczna, polifizjograf (umożliwiający pomiary ciśnienia oraz rejestrację EKG), defibrylator, kardiostymulator zewnętrzny , a także zestaw resuscytacyjny; aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP). Oprócz wymagań sprzętowych oraz osobowych, tj. lekarzy specjalistów – samodzielnych operatorów, pielęgniarek, techników radiologii koniecznym warunkiem jest również liczba wykonanych procedur w roku, tj. : ponad 700 koronarografii, ponad 500 PCI, a także ponad 250 leczonych inwazyjnie ostrych zespołów wieńcowych.

Dodatkowo pracownia klasy B  musi zapewniać możliwość wykonywania zabiegów 24 godz./dobę.

Wykaz akredytowanych pracowni dostępny jest w Bazie Danych AISN PTK.

Zespołowi Pracowni gratulujemy sukcesu!