Czwarty certyfikat akredytacyjny dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim PRZYZNANY!

Czwarty certyfikat akredytacyjny dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim PRZYZNANY!


Nasz Szpital z certyfikatem akredytacyjnym! Już po raz 4!

Mimo trudnego, pandemicznego okresu, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim przystąpił do złożonego, czasochłonnego i niezwykle wymagającego procesu potwierdzenia i spełnienia standardów akredytacyjnych.

Czym jest akredytacja? Powstała ona dla zewnętrznej oceny specyfiki opieki zdrowotnej.

Istotnym elementem systemu akredytacji jest ciągły monitoring działań i zdarzeń dokonywanych w szpitalu, w celu wewnętrznej ich oceny niezbędnej w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych, ich utrzymania i poprawy.

Dostosowanie funkcjonowania szpitala do wymogów standardów akredytacyjnych pozwala na redukcję ryzyka związanego z hospitalizacją, pozwala na ustandaryzowanie funkcjonujących w szpitalu procedur medycznych, organizacyjnych i technicznych, a w efekcie służy poprawie bezpieczeństwa świadczonej opieki medycznej.

W codzienną pracę szpitala wpisane jest ryzyko błędów medycznych – błędów, których całkowicie wyeliminować nie sposób, ale którym można zapobiegać lub redukować ich skutki. Działania niepożądane mogą pojawić się wszędzie, bez względu na kraj, jego zamożność, poziom opieki w danym szpitalu czy jego reputację.

Przygotowanie Szpitala do każdej kolejnej wizyty akredytacyjnej jest wieloetapowe i wymaga zaangażowania całego personelu szpitala w celu dostosowania istniejących oraz wprowadzenia nowych procedur medycznych, organizacyjnych i technicznych zgodnych z zestawem standardów akredytacyjnych – jest to ponad 200 standardów zebranych w 15 działach. Każdy dział zawiera szczegółowe, rygorystyczne wytyczne, do których spełnienia winien dążyć każdy szpital, a które bezwarunkowo musi spełniać szpital akredytowany.

Pod koniec 2020 roku Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim po raz czwarty przeszedł zewnętrzną procedurę oceny placówki służby zdrowia,  spełniając warunki akredytacyjne za lata 2017-2020.

Po raz kolejny dziękujemy za docenienie pracy pracowników Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia!

Więcej o akredytacji: