O wyzwaniach współczesnej kardiologii

O wyzwaniach współczesnej kardiologii, perspektywach rozwoju Oddziału Kardiologicznego i Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim rozmawiano podczas I Wiosennego Spotkania Kardiologicznego, które odbyło się 29 maja 2019 roku w Hotelu Agat w Piotrkowie Trybunalskim.

Głównym celem spotkania było uświadomienie możliwości diagnostyczno-leczniczych Oddziału Kardiologicznego dla pacjentów obszaru piotrkowskiego.

Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy na temat diagnostyki i leczenia, które jest możliwe w naszym oddziale i nie odbiega od możliwości dużych ośrodków leczniczych w województwie łódzkim – mówi dr n. med. Tomasz Ciurus, kierownik Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, pomysłodawca spotkania.

Gościem specjalnym I Wiosennego Spotkania Kardiologicznego był prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż, konsultant wojewódzki ds. kardiologii, który w swojej prelekcji wiele miejsca poświecił celom, które zamierza realizować w dziedzinie kardiologii w 2019 roku. Profesor w wystąpieniu zwrócił uwagę na duży potencjał i możliwości rozwoju oddziału kardiologicznego piotrkowskiego szpitala. Stwierdził, że oddział wpisuje się na listę jednostek gotowych na realizację założonych przez niego celów – główne z nich to: zapewnienie pełnoprofilowej opieki kardiologicznej (KOS, NS) oraz zdecydowane przeciwdziałanie „eksportu” hospitalizacji i interwencji poza województwo łódzkie w zakresie kardiologii i kardiochirurgii – cele dotyczą wszystkich oddziałów kardiologicznych.

Tematem przewodnim wykładu dr n. med. Tomasza Ciurusa były perspektywy rozwoju Oddziału Kardiologii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

W naszych planach jest dalsze rozwijanie kardiologii w Piotrkowie, aby zapewnić tutejszym pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii. Wiele wyzwań przed nami. Jednym z głównych, dotyczących wszystkich oddziałów kardiologicznych w Polsce są pacjenci z niewydolnością serca. Grupa ta stale się powiększa z uwagi na starzenie się naszego  społeczeństwa oraz paradoksalnie z powodu postępu medycznego jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu zawału serca, wad oraz nadciśnienia tętniczego.  Oddziały kardiologiczne takie jak nasz, muszą przygotować się na zapewnienie kompleksowej opieki pacjentów z niewydolnością serca oraz po zawale we współpracy ze specjalistyczną opieką ambulatoryjną oraz lekarzami rodzinnymi – wyjaśnia dr Ciurus.

Prezentacje dotychczasowych osiągnięć i planów dalszego rozwoju pracowni hemodynamiki przedstawił dr n. med. Piotr Lenczewski, kierownik pracowni.

Organizatorzy zapewniają, że  Wiosenne Spotkania Kardiologiczne będą kontynuowane.

W planach jest stworzenie cyklu spotkań, nie tylko dla lekarzy kardiologów, ale też dla lekarzy pierwszego kontaktu, aby nawiązać stałą współpracę miedzy różnymi elementami ochrony zdrowia. Dla dobra pacjentów chcemy zwiększyć ilość procedur wysokospecjalistycznych, głównie z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz elektroterapii – podsumowuje dr Tomasz Ciurus.

W spotkaniu oprócz lekarzy z piotrkowskiego szpitala i Piotrkowa uczestniczyli lekarze kardiolodzy z Bełchatowa i Łodzi, a także przedstawiciele organu tworzącego, w tym Przewodnicząca Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa łódzkiego Pani Ewa Wendrowska, Przedstawiciele łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Panowie Andrzej Berner i Rafał Żerek, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Marian Błaszczyński i Pan Mariusz Staszek, Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala Pani Edyta Wieczorek – Wieczorkiewicz oraz Pan Robert Pielużek Członek Rady Społecznej Szpitala.

Organizatorami konferencji był Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział Kardiologiczny z Pracownią Hemodynamiki oraz Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego Promuje Łódzkie. Spotkanie było możliwe dzięki wparciu firmy Bayer Sp. z o.o.