Piotrkowski szpital drugim dysponentem w województwie łódzkim

Nowy system organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego rozpoczął działalność 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 24:00. W Łódzkiem utworzono jeden rejon operacyjny, który obsługuje jedna skoncentrowana dyspozytornia medyczna zlokalizowana w Łodzi oraz 105 zespołów ratownictwa medycznego w wyznaczonych miejscach stacjonowania.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim pozostaje dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego działających na terenie miasta i powiatu piotrkowskiego tj. jednego specjalistycznego (S) i dwóch zespołów podstawowych (P) stacjonujących w  Piotrkowie Trybunalskim oraz  zespołów typu P stacjonujących w miejscowościach: Wolbórz, Sulejów, Gorzkowice.

Dodatkowo od 1 kwietnia br. Szpital przejmuje istniejące już zespoły Ratownictwa Medycznego w Bełchatowie (jeden zespół specjalistyczny i jeden podstawowy w Bełchatowie) oraz zespoły podstawowy w Kleszczowie i podstawowy w Szczercowie, a także obejmuje jako dysponent nowy zespół utworzony na wniosek Szpitala z miejscem stacjonowania w Grabicy (ZRM P).

Tym samym piotrkowski szpital jest drugim pod względem ilości zespołów dysponentem w województwie łódzkim.

Przygotowanie i wyjazd karetek na nowe miejsce stacjonowania (Bełchatów, Szczerców, Kleszczów, Grabica) – film dzięki uprzejmości Mariusza Staszka.