Punkt Szczepień Powszechnych – gotowość piotrkowskiego Szpitala

Punkt Szczepień Powszechnych – gotowość piotrkowskiego Szpitala

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim jako „Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą (PWDL)” realizuje wytyczne KPRM, MZ, NFZ i GIS dotyczące współpracy w organizacji Punktu Szczepień Powszechnych dla miasta powyżej 50.000 mieszkańców (wydajność szczepień na poziomie minimum 500 dawek dziennie).

Zgodnie z wytycznymi piotrkowski Szpital został wskazany przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (jako jednostkę samorządu terytorialnego). Dodatkowo rolą piotrkowskiego magistratu (we współpracy z PWDL) jest ponadto:

- wybór i organizacja miejsca Punktu Szczepień Powszechnych,

- skompletowanie personelu obsługującego PSP, w tym zespołów szczepiących,

- zapewnienie odpowiedniego wyposażenia PSP,

- odpowiednie oznakowanie nowego PSP,

- zarządzanie procesem szczepień w PSP, m. in. zapisy pacjentów, zamówienia dawek, zarządzanie personelem.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim jest w pełni przygotowany do wypełniania swojej roli, jako współpracującego Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą. Do kompetencji Szpitala w temacie Punktu Szczepień Powszechnych należą:

- zamawianie potrzebnych dawek w Systemie Dystrybucji Szczepionek oraz pomoc w odbiorze i przechowywaniu dawek przeznaczonych dla PSP,

- pomoc PSP w zapisywaniu pacjentów (e-Rejestracja) i wypełnieniu e-karty szczepień (opcjonalnie),

- rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ,

- pomoc Jednostce Samorządu Terytorialnego (UM Piotrków) w zapewnieniu personelu medycznego i odpowiedniego wyposażenia.

Rolą wojewodów jest:

- koordynacja procesu na terenie województwa
- nadzorowanie procesu zgłaszania list z proponowanymi PSP,
- analiza z NFZ zgłoszonych PSP,
- ogłoszenie listy ostatecznie zaakceptowanych nowych PSP,
- wysłanie materiałów informacyjnych niezbędnych do odpowiedniego oznaczenia nowych PSP,
- praca nad zwiększeniem potencjału szczepień i zachęcanie do tworzenia kolejnych PSP, jeżeli jest taka potrzeba w niektórych powiatach.

Rolą NFZ jest:

- weryfikacja spełnienia wymogów formalnych przez zgłoszone PSP,
- analiza (z wojewodami) wzrostu potencjału szczepień w poszczególnych powiatach i wydanie decyzji które spośród proponowanych punktów zostaną włączone do Narodowego Programu Szczepień jako PSP,
- wizytacja w nowych PSP i sprawdzenie spełnienia wymogów (uwzględniając odpowiednie oznaczenie punktów szczepień).

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH [zdjęcia i film]