Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych - co przygotować?

Szanowni Państwo,

Podczas korzystania z naszej rejestracji telefonicznej prosimy o przygotowanie następujących danych:
- numeru PESEL osoby, którą zapisujemy do Poradni Specjalistycznej,
- skierowania do specjalisty, w trakcie telerejestracji będą potrzebne dane na nim umieszczone min. data skierowania, REGON Poradni, dane lekarza wystawiającego skierowanie, kod ICD,
- numeru telefonu do kontaktu z osobą zapisaną do Poradni, ponieważ w razie jakichkolwiek zmian jesteśmy w stanie Państwa o nich poinformować.

Jednocześnie przypominamy:

- oryginał skierowania należy dostarczyć do Rejestracji Poradni Specjalistycznych w ciągu 14 dni od zapisania (nie dotyczy okresu pandemii),
- jeżeli skierowanie zostało dostarczone przed wizytą w Poradni Specjalistycznej, to udajecie się Państwo bezpośrednio pod gabinet Lekarza Specjalisty (o wyznaczonej godzinie wizyty),
- jeżeli natomiast skierowanie nie zostało dostarczone przed wizytą, to w Rejestracji Ogólnej należy pobrać numerek, następnie przedłożyć skierowanie w Rejestracji w celu założenia Historii Choroby.