SOR(RY)! Tu ratuje się życie

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi przypomina o tym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów.

W Łódzkiem, podobnie jak w całej Polsce, ruszyła kampania społeczna skierowana do pacjentów pod hasłem „SOR(RY) TU RATUJE SIĘ ŻYCIE. Nie odbieraj innym szansy” mająca na celu uświadomienie pacjentom, że zgłaszanie się na SOR z niegroźną dolegliwością może odebrać szansę pacjentom w stanie zagrożenia życia.

Plakaty przygotowane przez izbę lekarską trafiły do szpitali w Łodzi i województwie, by zawisnąć w izbach przyjęć, poradniach i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie przychodzi największa liczba pacjentów.
Lekarze chcą w ten sposób uświadomić pacjentom, że zajmując niepotrzebnie miejsce w kolejce na SOR, można odebrać komuś szansę na życie i apelują o korzystanie z poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a po godzinie 18 z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Informacje o Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej znajdują się pod adresem: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-lodzkiem-od-1-pazdziernika-2017-r