Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

W roku 2019 Światowy Dzień Donacji i Transplantacji przypada na 26 października (sobota).

Jest to to święto o randze globalnej, które pierwszy raz odbyło się w Genewie w dniu 14 października 2005 roku.

Jego celem jest promowanie przeszczepów rodzinnych i organów od zmarłych.

Historia przeszczepiania narządów na świecie

Historia przeszczepiania narządów w Polsce

"You have all it takes. Have you considered becoming a donor?" „Masz wszystko, czego potrzeba. Czy zastanawiałeś się, czy zostać dawcą?”