Szpital pozyskał nowy aparat USG

Szpital pozyskał nowy aparat USG

Pozyskaliśmy najnowocześniejszy aparat USG z prawie 90% dofinansowaniem!

Pierwsza w Polsce instalacja najnowocześniejszego aparatu USG Hitachi Arietta 750 VE z możliwością prowadzenia echokardiografii odbyła się w miniony piątek, 20 listopada 2020 r. na Oddziale Kardiologicznym Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Wszystko za sprawą pozyskania przez Departament Oceny Inwestycji dodatkowych środków publicznych na realizację zadania pn. „Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach Programu Polityki
Zdrowotnej pn. Program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”.

Szpital na ten cel uzyskał dofinansowanie w wysokości 219.800,00 zł; środki własne to 30.200,00 zł.

DZIĘKUJEMY!