Ultrasonograf i videogastroskop dla szpitala

Ultrasonograf oraz videogastroskop trafiły do Oddziału Gastroenterologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast trzy nowe łóżka transportowe do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wszystko dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Koszt zakupu to kwota 342 tys zł.

W środę, 11 grudnia w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu medycznego. Uroczystego przekazania aparatów oraz łóżek transportowych dokonali dwaj Wicemarszałkowie Województwa Łódzkiego: Piotr Adamczyk oraz Zbigniew Ziemba, którzy nie tylko rozmawiali o licznych  potrzebach  placówki, ale również o jej funkcjonowaniu na wysokim poziomie. Dodatkowo Wicemarszałek Piotr Adamczyk wizytował cały szpital – rozmawiał z kierownictwem poszczególnych oddziałów, pracowni tomografii komputerowej i pracowni rezonansu magnetycznego oraz zapoznał się z planami rozwoju szpitala, które przedstawił Dyrektor placówki.

Aby sprzęty działały bez zarzutu i jak najdłużej służyły pacjentom trafiającym do oddziałów, uroczystego ich poświęcenia dokonał ks. Prałat Grzegorz Gogol. W spotkaniu  uczestniczyli również Magdalena Amrozik p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Edyta Wieczorek – Wieczorkiewicz Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala, dyrekcja oraz pracownicy szpitala.