Wstrzymanie przyjęć na Oddział Gastrologiczny

Informujemy, że 25 sierpnia 2020 r. u jednego z Pacjentów Oddziału
Gastrologicznego potwierdzono dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.
 
Bezzwłocznie podjęto odpowiednie działania zgodne z procedurami, w
porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 
Oddział Gastrologiczny wstrzymuje przyjęcia pacjentów do odwołania. Zostanie on poddany dezynfekcji.
 
Poinformujemy o wznowieniu przyjęć Pacjentów na w/w oddział.