2 dotacje od WFOŚiGW w Łodzi na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych.

2 dotacje od WFOŚiGW w Łodzi na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał 2 refundacje poniesionych kosztów wywozu i unieszkodliwienia odpadów medycznych za okresy 14.03 - 31.05 oraz 1.06 - 21 lipca 2020 r.

Projekt został zrealizowany w ramach programu priorytetowego pn.: "Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa".