Zabezpieczenie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego - zmiany od 1 października 2019 r.

W związku z wygaśnięciem umowy  podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (tzw. sieci szpitali) pomiędzy Powiatowym Centrum Matki i Dziecka (PCMD) w Piotrkowie Trybunalskim a Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, będącym konsekwencją podjętej przez PCMD decyzji o jej wypowiedzeniu w czerwcu br., Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że od 1 października 2019 r. pacjenci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego wymagający hospitalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz schorzeń kardiologicznych będą leczeni w oddziale wewnętrznym i kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego.

Szpital Wojewódzki zwiększył ilość łóżek internistyczno – kardiologicznych łącznie o 19 (12 w oddziale wewnętrznym i 7 w oddziale kardiologicznym) – do dnia 30 września br. w oddziale wewnętrznym Powiatowego Centrum Matki i Dziecka było tych łóżek 20 (hospitalizowano tam pacjentów ze schorzeniami  internistycznymi i kardiologicznymi). Ponadto Szpital Wojewódzki zapewnia na miejscu dostęp do leczenia interwencyjnego, diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej oraz konsultacji specjalistycznych.

Opiekę nad pacjentami obu oddziałów sprawuje wykwalifikowana kadra lekarsko – pielęgniarska, w tym 26 lekarzy specjalistów z następujących dziedzin medycyny: kardiologia, choroby wewnętrzne, nefrologia, hipertensjologia, medycyna ratunkowa, wśród których 9 lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych.