Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Poniższy cennik obowiązuje od 05.11.2019 r.
Badania TK i MR rozliczane będą jako badania kosztochłonne wg cen Narodowego Funduszu Zdrowia
Badania TK dla osób nieubezpieczonych, pacjentów UE oraz hospitalizowanych w innych podmiotach leczniczych rozliczane będą wg cen Narodowego Funduszu Zdrowia
Ceny zostały podane w złotych (zł)

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

1. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK)

Rodzaj badania         

cena badania bez kontrastu

cena badania z kontrastem

cena badania dwufazowego

TK głowy

TK oczodołów

TK siodła tureckiego

TK kości skroniowych

TK zatok/twarzoczaszki

TK szyi

TK klatki piersiowej

TK jamy brzusznej

TK miednicy

TK kręgosłupa

TK kości kończyn/stawów

Angio – CT / wraz  z badaniem przeglądowym /

TK nerek – nadnerczy

TK wątroby i śledziony

TK trzustki

174,42

174,42

174,42

174,42

174,42

195,84

195,84

195,84

195,84

195,84

195,84

 

282,54

282,54

282,54

282,54

326,40

326,40

326,40

326,40

 

326,40

326,40

326,40

358,02

358,02

358,02

358,02

423,30

423,30

423,30

423,30

423,30

423,30

 

481,44

 

2. REZONANS MAGNETYCZNY (MR)

Rodzaj badania

cena badania

RM  głowy – badanie bez środka kontrastowego

RM  kręgosłupa  piersiowego – badanie bez środka kontrastowego

RM stawu kolanowego  – badanie bez środka kontrastowego

RM stawu barkowego – badanie bez środka kontrastowego

RM kręgosłupa szyjnego – badanie bez środka kontrastowego

RM stawów biodrowych – badanie bez środka kontrastowego

RM stawu skokowego – badanie bez środka kontrastowego

RM kręgosłupa lędźwiowego – badanie bez środka   kontrastowego

RM głowy  – badanie bez środka kontrastowego + Angio

RM siodełka tureckiego – badanie  dwufazowe

RM głowy – badanie  dwufazowe

RM oczodołów – badanie  dwufazowe

RM wybranego odcinka kręgosłupa ( kanału ) – badanie dwufazowe

RM kręgosłupa piersiowego – badanie ze środkiem kontrastowym

RM kręgosłupa lędźwiowego – badanie ze środkiem kontrastowym

RM głowy – badanie ze środkiem kontrastowym

RM brzucha – wybranego narządu ze środkiem kontrastowym

RM dwóch odcinków kręgosłupa  – badanie bez środka kontrastowego

RM- inne badanie bez środka kontrastowego

RM- inne badanie dwufazowe

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

800,00

800,00

800,00

800,00

450,00

450,00

450,00

450,00

540,00

320,00

800,00

3. ELEKTORADIOLOGIA (RTG)

Rodzaj badania

cena badania

Zdjęcie czaszki

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) w 3 projekcjach

Zdjęcie kości twarzoczaszki

1) w 1 projekcji

2) w więcej niż w 1 projekcji

Zdjęcie zatok

1) w 1 projekcji

2) w więcej niż 1 projekcji

Zdjęcie łuków jarzmowych

Zdjęcie oczodołów

1) w 2 projekcjach (uraz)

2) w więcej niż 2 projekcjach (ciało obce)

Zdjęcie siodełka tureckiego (każda projekcja)

Zdjęcie kanałów nerwu wzrokowego

Zdjęcie uszu

1) metodą Schullera

2) metodą Stenversa

Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych

Zdjęcie ślinianek w 1 projekcji

Zdjęcie kręgosłupa – odcinka szyjnego w 2 projekcjach

Zdjęcie kręgosłupa – odcinka piersiowego w 2 projekcjach

Zdjęcie kręgosłupa  – odcinka lędźwiowo – krzyżowego w 2 projekcjach

Zdjęcie kręgosłupa –  odcinka lędźwiowo – krzyżowego w 3 projekcjach

Zdjęcie całego kręgosłupa w 2 projekcjach

Zdjęcie całego kręgosłupa w pozycji stojącej w  1 projekcji

Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego

Zdjęcie czynnościowe kręgosłupa /w każdym odcinku/

Zdjęcie kości ogonowej

Zdjęcie celowane

Zdjęcie styczne

Zdjęcie klatki piersiowej

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) w 2 projekcjach z kontrastem

Zdjęcie mostka

Zdjęcie stawów mostkowo – obojczykowych

Zdjęcie żeber

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie obojczyka

Zdjęcie łopatki

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie stawu barkowego

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) porównawcze w 1projekcji

4) porównawcze w 2 projekcjach

Zdjęcie kości miednicy w 1 projekcji

Zdjęcie stawów krzyżowo – biodrowych

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie stawu biodrowego

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) porównawcze w 1 projekcji

4) porównawcze w 2 projekcjach

Zdjęcie kości uda

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie stawu kolanowego

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) porównawcze w 1 projekcji

4) porównawcze w 2 projekcjach

Zdjęcie rzepki w 2 projekcjach

Zdjęcie kości podudzia

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie kostki/stopy

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) porównawcze stóp

Zdjęcie kości piętowej

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie kości ramieniowej

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie łokcia

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) porównawcze w 1 projekcji

4) porównawcze w 2 projekcjach

Zdjęcie przedramienia

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie nadgarstka/ręki

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

3) w 3 projekcjach

Zdjęcie porównawcze rąk

Zdjęcie palców

1) w 1 projekcji

2) w 2 projekcjach

Zdjęcie przeglądowe – jama brzuszna

Cholangiografia przez dren Khera

Badanie RTG przełyku /w cenie badania zawarty kontrast/

Urografia z kontrastem niejonowym /dzieci, osoby uczulone/

Cystografia /w cenie badania zawarty kontrast/

Cystografia u dzieci /do 14 roku życia/

Inne badania układu moczowego /pielografia/

Mammografia w czterech projekcjach /dwa zdjęcia każdej piersi/

Mammografia w dwóch projekcjach /dwa zdjęcia jednej piersi piersi/

Pasaż jelit z kontrastem45,00

45,00

65,0045,00

55,0045,00

55,00

45,00

 

55,00

65,00

45,00

60,00

 

60,00

60,00

60,00

45,00

55,00

55,00

55,00

65,00

80,00

45,00

55,00

55,00

45,00

45,00

45,00

 

45,00

55,00

70,00

45,00

45,00

 

45,00

55,00

45,00


 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

55,00

65,00

45,00

 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

55,00

65,00

 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

55,00

65,00

55,00

 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

55,00

 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

55,00

65,00

 

45,00

55,00

 

45,00

55,00

65,00

55,00

 

45,00

55,00

45,00

140,00

120,00

170,00

170,00

170,00

120,00

120,00

80,00

140,00

4. ULTRASONOGRAFIA (USG)

Rodzaj badania

cena badania

USG jamy brzusznej

USG miednicy mniejszej

USG układu moczowego /z oceną zalegania moczu/

USG moszny /jąder, najądrzy/

USG szyi /tarczycy, przytarczyc, powierzchniowych węzłów chłonnych, ślinianek/

USG opłucnej lub zmiany przylegającej do klatki piersiowej

USG sutków

USG gałek ocznych i oczodołów

USG gałek ocznych i oczodołów z oceną przepływu

USG przezciemiączkowe

USG przezciemiączkowe z oceną przepływu

USG narządu ruchu (dorośli i dzieci)

Echokardiografia – badanie przezklatkowe – klasyczne

Echokardiografia – badanie przezprzełykowe

USG nerki przeszczepionej/USG – przetoka dializacyjna

Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG /bez kosztów badania hist.-pat./

 

Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG /bez kosztów badania hist.-pat./

USG zmiany powierzchowne

USG dołów podkolanowych

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska /PUD/

Dopplerowskie badanie przepływowe aorty, naczyń miednicy i kończyn dolnych – tętnice/żyły (1 układ)

Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych – tętnice/żyły (1 układ)

Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń miednicy i kończyn dolnych lub szyjnych – tętnice/żyły (2 układy)

Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych – tętnice i żyły (2 układy)

Dopplerowskie badanie przepływowe kończyn górnych tętnice/żyły (2 układy)

Dopplerowskie badanie moszny

Dopplerowskie badanie wątroby (układ żyły wrotnej)

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

120,00

100,00

90,00

120,00

 

120,00

80,00

80,00

80,00

120,00

120,00

150,00

150,00

150,00

90,00

90,00

9

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

1. HEMATOLOGIA

Rodzaj badania

cena badania

Morfologia krwi pełnej

Morfologia krwi pełnej z rozdziałem automatycznym leukocytów (5 frakcji)

Wzór odsetkowy krwinek białych

Odczyn opadania krwinek czerwonych

Liczba retikulocytów

8,00

12,00

14,00

5,00

12,00

2. KOAGULOLOGIA

Rodzaj badania

cena badania

Czas i wskaźnik protrombinowy, wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego PT, INR

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT

Produkty degradacji fibryny D-dimery

Fibrynogen

8,00

9,00

35,00

12,00

3. CHEMIA KLINICZNA

Rodzaj badania

cena badania

Równowaga kwasowo – zasadowa i gazometria  – krew heparynizowana

Hemoglobina całk. i pochodne : oksyhemoglobina, methemoglobina, karboksyhemoglobina – krew heparynizowana

Sód – surowica, mocz, krew heparynizowana

Potas – surowica, mocz, krew heparynizowana

Glukoza – surowica, krew heparynizowana, mocz, PMR

Mocznik – surowica, mocz, krew heparynizowana

Kreatynina – surowica, mocz

Cholesterol całkowity – surowica

Cholesterol – frakcja HDL – surowica

Cholesterol – frakcja LDL – surowica

Trójglicerydy – surowica

Aminotransferaza alaninowa – surowica

Aminotransferaza asparaginianowa – surowica

Glutamylotranspeptydaza – surowica

Fosfataza alkaliczna – surowica

Bilirubina całkowita – surowica

Bilirubina bezpośrednia – surowica

Amylaza – surowica, mocz

Lipaza – surowica

Chlorki – surowica, mocz, krew heparynizowana

Magnez – surowica,

Fosforany nieorganiczne – surowica, mocz

Wapń całkowity – surowica, mocz

Wapń zjonizowany – surowica, krew heparynizowana

Lit – surowica

Żelazo – surowica

Dehydrogenaza mleczanowa– surowica

Białko całkowite – surowica

Albuminy – surowica,

Elektroforeza białek – surowica

Białko c-reaktywne – surowica

Czynnik reumatoidalny – surowica

Odczyn Waalera – Rosego – surowica

Kinaza kreatynowa  – surowica

Kinaza kreatynowa  frakcja MB – surowica

Kwas mlekowy – osocze, krew heparynizowana

Kwas moczowy – surowica, mocz

Hemoglobina glikowana– krew pełna EDTA

Test obciążenia glukozą – surowica lub krew heparynizowana

Amoniak

Karbamazepina – surowica

Kwas walproinowy – surowica

Digoksyna – surowica

Etanol  – krew pełna EDTA – wyłącznie do celów medycznych

16,00

20,00

5,00

5,00

6,00

6,00

7,00

7,00

8,00

10,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

8,00

10,00

19,00

7,00

8,00

7,00

25,00

32,00

7,00

8,00

7,00

8,00

30,00

8,00

8,00

8,00

8,00

12,00

20,00

7,00

43,00

18,00

32,00

69,00

50,00

96,00

38,00

4. IMMUNOCHEMIA

Rodzaj badania

cena badania

Troponina hsT

Natriuretyczny peptyd  – krew heparynizowana

TSH (Hormon tyreotropowy- surowica)

FT3 (Trijodotyronina wolna – surowica)

FT4 (Tyroksyna wolna – surowica)

ß HCG (Gonadotropina kosmówkowa – surowica)

Prolaktyna – surowica

Estradiol – surowica

FSH (Hormon folikulotropowy)

LH (Hormon luteinizujacy- surowica)

Progesteron – surowica

HBe Ag – surowica

HBs Ag – surowica

Anty HCV – surowica

PSA – surowica

CEA – surowica

CA125 – surowica

CA15-3 – surowica

CA19-9 – surowica

Anty-TPO

Anty – TG

Anty-CCP

Prokalcytonina – surowica (ilościowo)

22,00

140,00

22,00

22,00

22,00

35,00

25,00

38,00

35,00

42,00

35,00

92,00

15,00

47,00

32,00

27,00

38,00

36,00

38,00

26,00

26,00

47,00

67,00

4. ANALITYKA OGÓLNA

Rodzaj badania

cena badania

Badanie ogólne moczu (glukoza, bilirubina, c. ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko-albuminy, urobilonogen, azotyny, leukocyty, barwa, klarowność) – półilościowo,  z osadem (śluz, nabłonki, bakterie, erytrocyty, leukocyty, kryształy)

Badanie moczu na glukozę i ketony (półilościowo)

Glukoza w moczu (ilościowo)

Białko w moczu (ilościowo)

Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne (barwa, przejrzystość, skrzep, cytoza, białko, glukoza, odczyn Nonne-Apelta, odczyn Pandy’ego, cytogram)

Płyny z jam ciała – badanie ogólne (barwa, przejrzystość, c. właściwy, pH, białko całk., próba Rivalty, próba Roguskiego)

Kał – Krew utajona

Kał – Test Gardia lamblia antygen

Kał – Obecność Rota i Adenowirusów

Test jakościowy na obecność narkotyków w moczu

Test jakościowy na obecność barbituranów

Test jakościowy na obecność benzodiazepin w moczu

Test na obecność wolnych łańcuchów w moczu

Test jakościowy na obecność TCA w moczu

Test na obecność RSV

Tramadol – test jakościowy moczu

Clostridium difficile GDH, ToxA, ToxB w kale – test jakościowy

Grypa AiB – test przesiewowy

 

8,00

5,00

6,00

22,00

 

40,00

22,00

16,00

22,00

20,00

32,00

15,00

15,00

37,00

15,00

20,00

 10,00

43,00

40,00

5. IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA

Rodzaj badania

cena badania

Grupa krwi (ABO,Rh,przeciwciała) – krew pełna

Grupa krwi II oznaczenie (ABO,Rh)

Próba zgodności  1 donacja

Próba zgodności  2 donacje

Próba zgodności  3 donacje

Próba zgodności  4 donacje

Próba zgodności  5 donacji

Poszukiwanie nieregularnych przeciwciał

Bezpośredni test antyglobulinowy BTA

30,00

17,00

45,00

60,00

75,00

90,00

105,00

20,00

25,00

6. MIKROBIOLOGIA

Rodzaj badania

cena badania

Badanie bakteriologiczne moczu – jałowe

Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego (wymaz) – jałowe

Badanie bakteriologiczne krwi – jałowe

Badanie bakteriologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego

Badanie bakteriologiczne płynów z j.c. w warunkach tlenowych i beztlenowych -jałowe

Badanie bakteriologiczne w kierunku Neisseriagonorrhoea (z pobranego materiału)

Badanie bakteriologiczne kału w kierunku Salmonella i Shigella

Badanie czystości pochwy (z pobranego materiału)

Badanie w kierunku kiły- test VDRL

Badanie kału w kierunku biegunki bakteryjnej

Badanie bakteriologiczne plwocina – jałowe

Antybiogram

Badanie czystości mikrobiologicznej

Testy mikrobiologiczne (odczyt)

Wymaz z pochwy w kierunku GBS

Badanie przesiewowe w kierunku CPE

Badanie przesiewowe w kierunku S. aureus MRSA

30,00

32,00

58,00

162,00

52,00

32,00

46,00

15,00

10,00

86,00

40,00

28,00

30,00

5,00

31,00

46,00

35,00

6. DODATKOWE CZYNNOŚCI LABORATORYJNE

Rodzaj badania

cena badania

Odwirowanie i oddzielenie surowicy/osocza

Odwirowanie i oddzielenie surowicy/osocza w sposób jałowy.

5,00

5,00

7. PARAMETRY KRYTYCZNE

Rodzaj badania

cena badania

Parametry krytyczne

   20,00

BADANIA ENDOSKOPOWE

Rodzaj badania

cena badania

Kolonoskopia

Rektosigmoideoskopia

Obliteracja żylaków przełyku

Gastrofiberoskopia

Kolnoskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologiczno – patomorfologicznych

Gastrofiberoskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologiczno-patomorfologicznych

Rektoskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologiczno-patomorfologicznych

Bronchoskopia

Cytoskopia

Hamowanie krwawienia z DOPP

Gastroskopia + test urazowy

Gastroskopia + polipektomia

PH – METRIA GOPP

Manometria GOPP

Manometria DOPP

340,00

125,00

483,00

228,00

389,00

314,00

167,00

50,00

45,00

440,00

253,00

261,00

772,00

948,00

949,00

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

Rodzaj badania

cena badania

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG /pobranie + ocena cytologiczna/

Badanie histopatologiczne (jeden blok)

Cytologia ginekologiczna

Badanie cytologiczne płynów

Badanie doraźne (śródoperacyjne)

150,00

50,00

35,00

45,00

220,00

BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE

Rodzaj badania

cena badania

EKG

EEG 8 kanałowy z opisem

EEG 16 kanałowy z opisem

EEG u dzieci

1) 0 – 1 lat

2) 1 – 6 lat

3) 6-14 lat

4) we śnie / po deprywacji /

Badanie przewodzenia we włóknach ruchomych 1 nerwu + fala F

Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych 1 nerwu

EMG – badanie 1 mięśnia elektrodą koncentryczną – badanie skrócone

EMG – badanie 1 mięśnia elektrodą   koncentryczną – badanie pełne

Próba miasteniczna

EKG z próbą wysiłkową z opisem

EKG badanie Holtera z opisem

15,00

45,00

60,00

 

90,00

75,00

65,00

125,00

45,00

35,00

80,00

90,00

80,00

85,00

100,00

PORADY I INNE ŚWIADCZENIA

Rodzaj

cena

Konsultacja lekarska specjalistyczna niezabiegowa SOR, NPL, inne

Konsultacja lekarska zabiegowa SOR, NPL, inne

Wydanie zaświadczenia lekarskiego

Badanie audiometryczne

Badanie spirometryczne

Densytometria

USG serca

Mammografia + USG piersi

Badanie pola widzenia

Iniekcja domięśniowa lub podskórna

Iniekcja dożylna

Badanie profilaktyczne medycyny pracy

Założenie opatrunku gipsowego małego

Założenie opatrunku gipsowego dużego

Porada ambulatoryjna

Porada ambulatoryjna zabiegowa

Szycie rany do 4 cm (z uwzględnieniem ilości ran)

Szycie rany powyżej 4 cm (z uwzględnieniem ilości ran)

Punkcja stawu kolanowego

Wlew kroplowy

Konsultacja specjalistyczna dla podmiotów leczniczych

Sterylizacja parowa (za 1 kg)

Sterylizacja plazmowa (za 1 kg)

Angiografia fluoresceinowa

Pomiar ciśnienia

Opatrunek mały (z uwzględnieniem ilości miejsc)

Opatrunek duży (z uwzględnieniem ilości miejsc)

100,00

120,00

25,00

35,00

60,00

110,00

70,00

160,00

40,00

20,00

30,00

80,00

100,00

130,00

80,00

100,00

70,00

90,00

70,00

40,00

150,00

90,00

190,00

150,00

10,00

30,00

50,00

REHABILITACJA

Rodzaj świadczenia

cena

Ćwiczenia bierne

Ćwiczenia czynno – bierne i wspomagane

Ćwiczenia czynne w obciążeniu

Ćwiczenia czynne w obciążeniu z oporem

Ćwiczenia czynne wolne

Ćwiczenia czynne z oporem

Ćwiczenia  izometryczne

Galwanizacja

Jonoforeza

Prądy diadynamiczne

Prądy interferencyjne

Prądy Tens

Prądy Treberta

Prądy Kotza

Terapuls

Pole magnetyczne

Sollux

Laser punktowy

Ultradźwięki

Krioterapia / jedna okolica ciała /

Masaż leczniczy kręgosłupa

a) dodatkowo za każdą część anatomiczną

Laser – skaner

Ultrafonoforeza

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

25,00

15,00

15,00

15,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK W CHŁODNI SZPITALNEJ

Rodzaj

cena za dobę

powyżej 72 godzin

100,00

USŁUGI (ŚWIADCZENIA) PRZEWOZOWE realizowane w oparciu o doraźne zlecenia

1. USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO MEDYCZNEGO   (ambulans z wyposażeniem medycznym)

Lp.

Rodzaj transportu

Najniższa stawka ryczałtowa [zł] netto

Stawka za 1 km przeb. [zł] netto

Stawka za 1 godz. pracy  [zł] netto

za przebieg km

za godz. pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Transport medyczny z lekarzem i z ratownikiem (kierowca – ratownik, lekarz, ratownik)

24,00

250,00

1,80

220,00

2.

Transport medyczny tylko z lekarzem (kierowca – ratownik, lekarz)

24,00

200,00

1,80

    180,00

3.

Transport medyczny tylko z ratownikiem (kierowca – ratownik, ratownik)

24,00

180,00

1,80

140,00

Objaśnienia:

 1. Usługi transportu sanitarnego podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku VAT. W przypadku transportu, który nie służy profilaktyce, zachorowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 2. Jeżeli kwota wynikająca z iloczynu liczby km przebiegu i stawki z rubryki 5 jest mniejsza niż „najniższa stawka ryczałtowa” (rubryka 3), stosuje się najniższą stawkę ryczałtową.
 3. Jeżeli kwota wynikająca z iloczynu liczby godzin pracy ambulansu i stawki z rubryki 6 jest mniejsza niż „najniższa stawka ryczałtowa” (rubryka 4), stosuje się najniższą stawkę ryczałtową.
 4. Przy obliczaniu należności za usługę czas pracy i przebieg ambulansu liczone są od wyjazdu ambulansu do powrotu do miejsca stacjonowania.
 5. Najniższą jednostką przy rozliczaniu czasu pracy załogi i ambulansu jest 0,5 godziny.
2. USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO  (ambulans bez wyposażenia medycznego)

Lp.

Rodzaj transportu

Najniższa stawka ryczałtowa[zł] netto

Stawka za 1 km przeb. [zł] netto

Stawka za 1 godz. pracy  [zł] netto

za przebieg km

za godz. pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Transport sanitarny tylko z lekarzem (kierowca – ratownik, lekarz)

22,50

180,00

1,70

140,00

2.

Transport sanitarny tylko z ratownikiem (kierowca – ratownik, ratownik)

22,50

140,00

1,70

100,00

3.

Transport sanitarny (tylko kierowca- ratownik)

22,50

100,00

1,70

60,00

Objaśnienia:

 1. Usługi transportu sanitarnego podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku VAT. W przypadku transportu, który nie służy profilaktyce, zachorowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 2. Jeżeli kwota wynikająca z iloczynu liczby km przebiegu i stawki z rubryki 5 jest mniejsza niż „najniższa stawka ryczałtowa” (rubryka 3), stosuje się najniższą stawkę ryczałtową.
 3. Jeżeli kwota wynikająca z iloczynu liczby godzin pracy ambulansu i stawki z rubryki 6 jest mniejsza niż „najniższa stawka ryczałtowa” (rubryka 4), stosuje się najniższą stawkę ryczałtową.
 4. Przy obliczaniu należności za usługę czas pracy i przebieg ambulansu liczone są od wyjazdu ambulansu do powrotu do miejsca stacjonowania.
 5. Najniższą jednostką przy rozliczaniu czasu pracy załogi i ambulansu jest 0,5 godziny.
3. USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO MEDYCZNEGO I SANITARNEGO W ZABEZPIECZANIU IMPREZ MASOWYCH (zgromadzenia, imprezy kulturalne, zawody sportowe, festyny itp.)

Lp.

Rodzaj transportu

Najniższa stawka ryczałtowa [zł] brutto

Stawka za 1 km przeb. [zł] netto

Stawka za 1 godz. pracy  [zł] netto

za przebieg km

za godz. pracy

1

2

3

4

5

6

1.

Transport medyczny z lekarzem i z ratownikiem (kierowca – ratownik, lekarz, ratownik)

34,00

270,00

2,00

220,00

2.

Transport medyczny tylko z lekarzem (kierowca – ratownik, lekarz)

34,00

220,00

2,00

180,00

3.

Transport medyczny tylko z ratownikiem (kierowca – ratownik, ratownik)

34,00

180,00

2,00

140,00

4.

Transport medyczny (tylko kierowca – ratownik)

34,00

130,00

1,90

90,00

5.

Transport sanitarny tylko z ratownikiem (kierowca – ratownik, ratownik)

34,00

140,00

1,90

130,00

6.

Transport sanitarny (tylko kierowca-ratownik)

34,00

95,00

1,90

80,00

Objaśnienia:

 1. Usługi transportu sanitarnego podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku VAT. W przypadku transportu, który nie służy profilaktyce, zachorowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 2. Jeżeli kwota wynikająca z iloczynu liczby km przebiegu i stawki z rubryki 5 jest mniejsza niż „najniższa stawka ryczałtowa” (rubryka 3), stosuje się najniższą stawkę ryczałtową.
 3. Jeżeli kwota wynikająca z iloczynu liczby godzin pracy ambulansu i stawki z rubryki 6 jest mniejsza niż „najniższa stawka ryczałtowa” (rubryka 4), stosuje się najniższą stawkę ryczałtową.
 4. Przy obliczaniu należności za usługę czas pracy i przebieg ambulansu liczone są od wyjazdu ambulansu do powrotu do miejsca stacjonowania.
 5. Najniższą jednostką przy rozliczaniu czasu pracy załogi i ambulansu jest 0,5 godziny.
Cennik usług niemedycznych stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Poniższy cennik obowiązuje od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r.
Ceny zostały podane w złotych (zł)

Nazwa usługi

cena

Opłata za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

Opłata za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej

Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

11,31

0,39

2,26

Cennik usług niemedycznych stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Poniższy cennik obowiązuje od 24.08.2021 r.
Ceny zostały podane w złotych (zł)

Nazwa usługi

cena

Koszt za dobę pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji w oddziale szpitalnym (z osobnym łóżkiem i z wyżywieniem)
Koszt za dobę pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji w oddziale szpitalnym bez korzystania z odrębnego łózka szpitalnego

Koszt za dobę pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji w oddziale szpitalnym bez wyżywienia

Opłata za kiermasz

Wypożyczenie łóżka szpitalnego

Opłata za wynajem sali szkoleniowej “MEDYK”

Opłata za wjazd na teren szpitala (za każdą rozpoczętą godzinę)

Ryczałt dobowy za parkowanie na terenie szpitala

Opłata za 1 stronę kserokopii dokumentów innych niż dokumentacja medyczna (m.in. kserokopia oferty konkursowej, kserokopia oferty przetargowej)

28,00

8,00

14,00

123,00

100,00

250,00

2,00

20,00

0,60