Cennik usług niemedycznych

Cennik usług niemedycznych stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Poniższy cennik obowiązuje od 1.09.2020 r.
Ceny zostały podane w złotych (zł)

Nazwa usługi

cena

Koszt za dobę pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji w oddziale szpitalnym (z osobnym łóżkiem i z wyżywieniem)
Koszt za dobę pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji w oddziale szpitalnym bez korzystania z odrębnego łózka szpitalnego

Koszt za dobę pobytu osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji w oddziale szpitalnym bez wyżywienia

Opłata za kiermasz

Wypożyczenie łóżka szpitalnego

Opłata za wynajem sali szkoleniowej “MEDYK”

Opłata za wjazd na teren szpitala (za każdą rozpoczętą godzinę)

Ryczałt dobowy za parkowanie na terenie szpitala

Opłata za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

Opłata za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej

Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Opłata za 1 stronę kserokopii dokumentów innych niż dokumentacja medyczna (m.in. kserokopia oferty konkursowej, kserokopia oferty przetargowej)

28,00

8,00

14,00

123,00

100,00

250,00

2,00

20,00

10,04

0,35

2,00

0,60