SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

ODDZIAŁ GASTRO-ENTEROLOGICZNY

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ