Poradnie specjalistyczne, zgrupowane w 9 przychodniach specjalistycznych, świadczą usługi medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakres świadczonych usług obejmuje leczenie, diagnostykę, profilaktykę i usługi pielęgniarskie.

Rehabilitacja medyczna (lecznicza) prowadzona jest w gabinetach Działu Rehabilitacji w formie ambulatoryjnej lub w ośrodku dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej. Wykonywane zabiegi z zakresu elektrolecznictwa, laseroterapii, magnetoterapii niskiej i wysokiej częstotliwości, krioterapii, leczenia ultradźwiękami oraz ćwiczenia usprawniające, masaże lecznicze i wirowe pozwalają osiągać sukcesy terapeutyczne w wielu schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych czy chirurgicznych. 

Zarówno świadczenia specjalistyczne w poradniach jak i zabiegi rehabilitacyjne udzielane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnie specjalistyczne

PRZYCHODNIA INTERNISTYCZNA

w skład Przychodni Internistycznej wchodzi 9 poradni specjalistycznych oraz 5 pracowni: elektrokardiograficzna, echokardiograficzna, testów wysiłkowych, badań holterowskich i endoskopowa

 • Poradnia Endokrynologiczna

Zakres działania: diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnerczy oraz diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania, nadmiernego owłosienia

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, parter, gabinet 04

 • Poradnia Kardiologiczna

Zakres działania: leczenie chorób serca i układu krążenia, wykonywanie badań EKG, USG, holter, próby wysiłkowe

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, parter, gabinet 02

 • Poradnia Kontroli Rozruszników

Zakres działania: diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodnictwa

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, parter, gabinet 03

 • Poradnia Gastroenterologiczna

Zakres działania: leczenie chorób przewodu pokarmowego, wykonywanie badań gastroskopii, kolonoskopii, USG jamy brzusznej

Lokalizacja: przy Oddziale Gastroenterologicznym

 • Poradnia Hepatologiczna

Zakres działania: diagnozowanie i leczenie chorób wątroby i dróg żółciowych

Lokalizacja: przy Oddziale Gastroenterologicznym

 • Poradnia Chorób Zakaźnych

Zakres działania: leczenie chorób zakaźnych, prowadzenie szczepień

Lokalizacja: przy Oddziale Gastroenterologicznym

 • Poradnia Reumatologiczna

Zakres działania: leczenie w zakresie chorób reumatycznych

Lokalizacja: przy Oddziale Reumatologicznym

 • Poradnia Nefrologiczna

Zakres działania: leczenie w zakresie chorób nerek

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych

 • Poradnia medycyny pracy

Zakres działania: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej  zgodnie z Ustawą o Medycynie Pracy

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych

PRZYCHODNIA NEUROLOGICZNA

w ramach Przychodni Neurologicznej funkcjonuje Poradnia Neurologiczna oraz pracownia elektroencefalograficzna

 • Poradnia Neurologiczna

Zakres działania: leczenie pacjentów w zakresie chorób ośrodkowego układu nerwowego, układu mięśniowo – kostnego (kręgosłup) oraz następstw urazów głowy, szyi, tułowia i kończyn

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, II piętro, gabinet 200 i 201

PRZYCHODNIA CHIRURGICZNA

w skład Przychodni Chirurgicznej wchodzą  4 poradnie specjalistyczne. Przychodnia zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 2 gabinetów Zakładu Diagnostyki Obrazowej, dzięki czemu niezbędne badania rtg wykonywane są bez konieczności przemieszczania się do innego budynku

 • Poradnia Chirurgiczna dla dorosłych

Zakres działania: leczenie urazów zewnętrznych, oparzeń, odmrożeń; wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych oraz leczenie wewnętrznych narządów w zakresie i możliwościach działania poradni

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, I piętro, gabinet 104 i 106 (w wyznaczone dni tygodnia)

 • Poradnia Chirurgiczna dla dzieci

Zakres działania: opieka nad najmłodszymi pacjentami w zakresie chirurgii miękkiej, oparzeń i urazów

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, I piętro, gabinet 106

 • Poradnia Ortopedyczna

Zakres działania: leczenie urazów kończyn, klatki piersiowej i kręgosłupa

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, I piętro, gabinet 100 i 102

Poradnia posiada własną gipsownię oraz salę opatrunkową

 • Poradnia Urologiczna

Zakres działania: leczenie schorzeń urologicznych w obrębie dróg moczowych, wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych, konsultacje i kwalifikacje chorych do leczenia stacjonarnego i opieki poszpitalnej

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, I piętro, gabinet 108

PRZYCHODNIA LARYNGOLOGICZNA

w ramach Przychodni Laryngologicznej funkcjonują 2 poradnie specjalistyczne oraz  pracownia audiometryczna, która umożliwia badanie zaburzeń narządu słuchu, obwodowego jak i ośrodkowego

 • Poradnia Laryngologiczna

Zakres działania: leczenie chorób w obrębie jamy ustnej i gardła, górnych dróg oddechowych oraz chorób uszu, a także wykonywanie drobnych zabiegów i wymazów

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (parter)

 • Poradnia Logopedyczna

Zakres działania: leczenie dorosłych i dzieci w zakresie logopedii i neurologopedii tj. wad wymowy, niedosłuchu, jąkania, afazji, dyzartii

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych

PRZYCHODNIA OKULISTYCZNA

w ramach Przychodni Okulistycznej funkcjonują 2 poradnie specjalistyczne

 • Poradnia Okulistyczna

Zakres działania: leczenie chorób oczu, zwyrodnień plamki żółtej

Lokalizacja: przy Oddziale Okulistycznym

 • Poradnia Leczenia Zeza

Zakres działania: leczenie chorób oczu, schorzeń polegających na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych (zez)

Lokalizacja: przy Oddziale Okulistycznym

PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

w ramach Przychodni Onkologicznej funkcjonują 3 poradnie specjalistyczne. Poradnie mają dostęp “na miejscu” do badań obrazowych (rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, usg, biopsja)

 • Poradnia Onkologiczna

Zakres działania: leczenie chorób nowotworowych

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (IV piętro)

 • Poradnia Chemioterapii

Zakres działania: prowadzenie terapii skojarzonej lekami cytostatycznymi oraz chemioterapii (jako jedna z niewielu poradni)

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (IV piętro)

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Zakres działania: leczenie chorób nowotworowych, zmian skórnych, wykonywanie drobnych zabiegów

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (IV piętro)

PRZYCHODNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

w ramach Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc funkcjonuje poradnia specjalistyczna oraz pracownia spirometrii, w której wykonywane są komputerowe badania umożliwiające zmierzenie objętości i pojemności płuc oraz przepływów powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie spirometryczne pozwala  ocenić wydolność układu oddechowego pacjenta, jest ono szczególnie ważne przy leczeniu POCHP i astmy

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Zakres działania: diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami płuc oraz układu oddechowego

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (parter)

PRZYCHODNIA PEDIATRYCZNA

w ramach Przychodni Pediatrycznej funkcjonuje 1 poradnia specjalistyczna

 • Poradnia Chorób Zakaźnych dla dzieci

Zakres działania: leczenie chorób zakaźnych, prowadzenie szczepień u dzieci

Lokalizacja: przy Oddziale Gastroenterologicznym

PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

w ramach Przychodni Zdrowia Psychicznego funkcjonują 2 poradnie specjalistyczne

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

Zakres działania: leczenie zaburzeń psychicznych, nerwic i uzależnień

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, III piętro

 • Poradnia Psychologiczna

Zakres działania: diagnozowanie i terapia w przypadku chorób depresyjnych, zaburzeń równowagi psychologicznej

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych, III piętro

Rehabilitacja medyczna

DZIAŁ REHABILITACJI

Dział Rehabilitacji prowadzi ambulatoryjną rehabilitację leczniczą pacjentów we wszystkich specjalnościach lekarskich. Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół fizjoterapeutyczny, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści rehabilitacji, magistrowie i technicy fizjoterapii

 • Poradnia Rehabilitacyjna

Zakres działania: badanie i zlecanie zabiegów w zakresie schorzeń ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych czy chirurgicznych

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (II piętro)

 • Fizykoterapia

Zakres działania: zabiegi z zakresu elektrolecznictwa, laseroterapii, magnetoterapii niskiej i wysokiej częstotliwości, krioterapii, leczenia ultradźwiękami, ćwiczenia usprawniające w szerokim zakresie, masaż leczniczy oraz wirowy

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (II piętro)

 • Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Zakres działania: udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia

Lokalizacja: budynek przychodni specjalistycznych (II piętro)

Budynek Przychodni Specjalistycznych posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windy, a także przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne