Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika zapewnia opiekę zdrowotną mieszkańcom miasta i gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego. 

Szpital posiada w swej strukturze 14 Oddziałów, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Histopatologii, Dział Pomocy Doraźnej (ratownictwo medyczne i transport sanitarny), Dział Rehabilitacji, Przychodnie Specjalistyczne, Blok Operacyjny, Aptekę, Kancelarię Szpitala.

Zakres świadczeń realizowanych w 2021 roku

Szpital, w ramach  umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, realizuje następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych:
LECZENIE SZPITALNE – świadczenia w zakresie:
 • anestezjologii i intensywnej terapii (II poziom referencyjny)
 • chirurgii ogólnej
 • chorób wewnętrznych
 • gastroenterologii
 • kardiologii
 • neurologii
 • okulistyki
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • otolaryngologii
 • reumatologii
 • urologii
 • świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – UE
 • kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS – zawał)
 • świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej UE
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
świadczenia w zakresie:
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii onkologicznej
 • chorób zakaźnych
 • gastroenterologii
 • gruźlicy i chorób płuc
 • hepatologii
 • kardiologii
 • logopedii
 • neurologii
 • okulistyki
 • okulistyki dla dzieci
 • onkologii
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • otolaryngologii
 • reumatologii
 • urologii
badania diagnostyczne kosztochłonne:
 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • gastroskopia
 • kolonoskopia
REHABILITACJA LECZNICZA – świadczenia w zakresie
 • lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej
 • fizjoterapii ambulatoryjnej
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym
 • rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych
 • rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
PROGRAMY LEKOWE
 • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
 • leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
 • leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
 • leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)
 • leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (CHLC) 

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
 • świadczenia psychiatryczne
 • świadczenia psychologiczne
Rok 2020 w liczbach
0
hospitalizacji
0
porad specjalistycznych
0
zabiegów operacyjnych
0
wyjazdów ZRM
0
diagnostycznych badań obrazowych
0
analiz laboratoryjnych
0
ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych

Szybki kontakt:

Please set Weather API key before using this widget.