Kadrę zarządzającą Szpitala stanowią:

Dyrektor

mgr Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz, MBA

W sprawach dotyczących opinii pacjentów Dyrektor przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00 – 13:00

KONTAKT w godz. 7:30 - 15:00
SEKRETARIAT

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

dr n. med. Aneta Baranowska

W sprawach dotyczących opinii pacjentów Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00 – 13:00

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości i zarządzania

mgr Joanna Pabich, CFE

Naczelna Pielęgniarka

mgr Beata Rzeźnicka

Główna Księgowa

mgr Alicja Brynkiewicz