Kadrę zarządzającą Szpitala stanowią:

p.o. Dyrektor

dr n. med. Aneta Baranowska

W sprawach dotyczących opinii pacjentów Dyrektor przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00 – 13:00

KONTAKT w godz. 7:30 - 15:00
SEKRETARIAT

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

  • 44 648 03 00
  • sekretariat@szpital-piotrkow.pl
dr n. med. Aneta Baranowska

W sprawach dotyczących opinii pacjentów Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00 – 13:00

Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości i zarządzania

  • 44 648 03 42
  • jpabich@szpital-piotrkow.pl
mgr Joanna Pabich, CFE

Naczelna Pielęgniarka

  • 519 376 843
  • brzeznicka@szpital-piotrkow.pl
mgr Beata Rzeźnicka

Główna Księgowa

  • 44 648 03 35
  • abrynkiewicz@szpital-piotrkow.pl
mgr Alicja Brynkiewicz