Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET PIELĘGNIAREK

 

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN PACJENTÓW (za zgodą lekarza dyżurnego)

Zakres działania

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. W Oddziale leczeni i diagnozowani są pacjenci:

  • po resuscytacji krążeniowo – oddechowej
  • z urazami wielonarządowymi
  • we wszystkich rodzajach wstrząsu
  • z niewydolnością krążeniowo – oddechową z powodu innych chorób
  • po rozległych zabiegach operacyjnych wymagających wzmożonego nadzoru pooperacyjnego
  • po zatruciach.

Oddział stanowi 10 łóżek (stanowisk) intensywnej terapii, z których każde wyposażone jest w sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie podstawowych i zaawansowanych czynności życiowych pacjentów, np. respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, kapnografy.

Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, wziernikowanie drzewa oskrzelowego oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. Ponadto oddział posiada możliwość prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej. Dzięki współpracy z oddziałami chirurgii, kardiologii (pracownia hemodynamiki) ortopedii,  neurologii (leczenie udarów aktylizą) oraz urologii zapewnia kompleksowe zaopatrzenie pacjentów w stanie ciężkim.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracuje 9 lekarzy specjalistów i 6 lekarzy w trakcie specjalizacji, 1 lekarz z I st. specjalizacji, 40 pielęgniarek, w tym 25 ze specjalizacją z anestezjologii i intensywnej terapii (36 pielęgniarek z wykształceniem wyższym w tym 14 z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz 22 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), 5 salowych oraz jedna rejestratorka medyczna.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: aparaty do znieczuleń, pompy infuzyjne, defibrylatory, kardiomonitory z centralami, respiratory, zewnętrzny stymulator serca, aparaty do pomiaru rzutu serca, aparaty EKG, ssaki próżniowe, aparat do terapii nerkozastępczej.

Kierownik Oddziału
lek. Tomasz Pniak

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Pniak

mgr pielęgniarstwa

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

0
łóżek (stanowisk) intensywnej terapii
0
hospitalizacji w roku
0
znieczuleń w roku

Stan zagrożenia życia – sytuacja, gdy z powodu choroby lub innej przyczyny dochodzi do ustania lub zagrożenia podstawowych funkcji życiowych np. oddychanie, krążenie, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Intensywna terapia to zastąpienie zagrożonych funkcji organizmu metodami leczniczymi czy aparaturą medyczną, a także diagnozowanie przyczyn wystąpienia stanu zagrożenia życia. 

W Polsce i krajach europejskich intensywną terapią zajmują się lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii.