Oddział Gastroenterologiczny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET PIELĘGNIAREK

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Gastroenterologiczny udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom w zakresie diagnostyki chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

  • kolonoskopie i gastroskopie diagnostyczne
  • kolonoskopie i gastroskopie terapeutyczne
  • tamowanie krwawień śluzówkowych i naczyniowych
  • pobieranie wycinków do badań histopatologicznych

Oddział stanowi ogółem 15 łóżek oraz pracownie endoskopowe.  Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Gastroenterologicznym pracuje 5 lekarzy specjalistów, w tym 3 z tytułem doktora nauk medycznych, 8 pielęgniarek (4 pielęgniarki z wykształceniem wyższym w tym 2 z tytułem magistra oraz 2 z tytułem licencjata), 1 opiekun medyczny, 2 salowe oraz 2 rejestratorki medyczne.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: videoprocesor, videokolonoskopy, videogastroskopy, aparat EKG, aparat USG, kardiomonitor, manometr, PH-metr. W strukturze oddziału funkcjonuje Pracownia Endoskopowa wyposażona w nowoczesne videoendoskopy umożliwiające wykonywanie badań diagnostycznych jak i procedur terapeutycznych w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Profesjonalny system archiwizacji umożliwiający wykonanie cyfrowego zapisu badania. Pracownia wyposażona jest w zautomatyzowane myjnie endoskopowe, zapewniające pełna dezynfekcję używanego sprzętu.

Kierownik Oddziału
dr n. med. Grzegorz Bombski

specjalista gastroenterologii

specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Krawczyńska

lic. pielęgniarstwa

0
łóżka ogółem
0
hospitalizacji w roku

Gastroskopia –  badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądek, przełyk). Jest jednym z najlepszych badań diagnostycznych, w trakcie którego lekarz może pobrać fragment błony śluzowej w celu zlokalizowania możliwych zmian. Badanie pozwala wykryć obecność Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym, a także poszerzyć zwężenia przewodu pokarmowego, usunąć polipy czy zatamować krwawienie wewnętrzne.