Oddział Kardiologiczny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET LEKARZY

GABINET PIELĘGNIAREK

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Kardiologiczny wraz z Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Kardiologiczną udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom w pełnym zakresie schorzeń kardiologicznych, leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, choroby niedokrwiennej serca, leczenia zachowawczego niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego. W Oddziale implantowane są  rozruszniki serca oraz nowoczesne kardiowertery-defibrylatory, które pozwalają na diagnostykę np. rezonansem magnetycznym.

Oddział stanowi ogółem 39 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego (sala R), z których każde wyposażone jest w sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie czynności życiowych pacjentów.

Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Kardiologicznym pracuje 16 lekarzy specjalistów, w tym 8 z tytułem doktora nauk medycznych oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji, 34 pielęgniarki, w tym 17 ze specjalizacją (31 pielęgniarek z wykształceniem wyższym w tym 12 z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz 19 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), 5 opiekunów medycznych, 7 salowych oraz 2 rejestratorki medyczne.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: defibrylatory, angiograf, Lucas (urządzenie do masażu zewnętrznego serca), aparat USG (echo serca), zestaw do prób wysiłkowych, Holter, kardiomonitory, aparaty do EKG, ssaki, respiratory, kardiostymulatory oraz aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii

Kierownik Oddziału
dr n. med. Tomasz Ciurus

specjalista kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Krasoń

magister pielęgniarstwa

spec. pielęgniarstwo internistyczne

0
łóżka ogółem
0
łóżek intensywnej opieki kardiologicznej
0
hospitalizacji w roku

Serce – główny narząd układu krwionośnego, znajduje się w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym, w worku osierdziowym.

O najczęstszych chorobach układu krążenia przeczytasz w Kąciku kardiologicznym

15 maja 2020 roku Pracownia Hemodynamiki Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim otrzymała akredytację klasy B.

 

WIĘCEJ O AKREDYTACJI KLASY B