Oddział Laryngologiczny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET LEKARZY

GABINET PIELĘGNIAREK

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Laryngologiczny udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom, zarówno dorosłym jak i dzieciom, w postaci procedur diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu laryngologii tj. chorób uszu, nosa, zatok obocznych nosa, gardła, krtani i szyi, w tym chorób onkologicznych.

Wykonywane są następujące zabiegi operacyjne:

  • w obrębie jamy nosowej i zatok obocznych nosa: korekcyjna plastyka przegrody nosowej, plastyka małżowin nosa, nastawienie otwarte lub zamknięte złamania kości nosa, biopsje i wycięcia guzów nosa i zatok, czynnościowe operacje endoskopowe nosa i zatok, klasyczne operacje zatok z dostępów zewnętrznych
  • w obrębie gardła i jamy ustnej: wycięcie migdałków podniebiennych, gardłowego; biopsja i wycięcie guza gardła, biopsje i wycięcie guza jamy ustnej, gardła
  • w obrębie krtani: laryngoskopia bezpośrednia, biopsja krtani, częściowe usunięcie krtani, wycięcie całkowite krtani (laryngektomia całkowita i częściowa), wycięcie całkowite krtani w bloku z układem chłonnym szyi
  • w obrębie szyi i twarzy: usunięcie guzów ślinianek przyusznych, podżuchwowych, wycięcie torbieli szyi, usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej, operacje usunięcia węzłów chłonnych z przyczyn onkologicznych, tracheotomie wraz z plastyką tracheostomy i inne
  • w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego – radykalne zmodyfikowanie ucha środkowego, drenaż ucha środkowego i inne.

Od grudnia 2012 roku na oddziale wszczepiane są protezy głosowe u pacjentów, u których konieczne było całkowite usuniecie krtani. Protezy wszczepiane są również u osób po przebytej wcześniej laryngektomii całkowitej (po całkowitym usunięciu krtani).

Operacje wykonywane na śliniankach odbywają się z użyciem neuromonitoringu nerwu twarzowego.

 

W oddziale przeprowadzane są także badania audiologiczne w niedosłuchach, szumach i zawrotach, diagnostyczne endoskopie nosa i części nosowej gardła, wziernikowania krtani, tchawicy, oskrzeli i przełyku (laryngoskopie, tracheoskopie, bronchoskopie, ezofagoskopie) oraz zabiegi terapeutyczne (usunięcie zmian chorobowych oraz ciała obcego).

Oddział stanowi ogółem 12 łóżek. Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Laryngologicznym pracuje 5 lekarzy specjalistów, w tym 3 z tytułem doktora nauk medycznych oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji, 7 pielęgniarek, w tym 1 ze specjalizacją (2 pielęgniarki z wykształceniem wyższym z tytułem magistra) oraz 3  salowe.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: zestaw do endoskopii nosa i zatok, audiometr kliniczny, audiometr impedancyjny, mikroskop operacyjny, ezofagoskopy, bronchoskopy, medyczną wiertarkę elektryczną, fiberoskop, aparat do neuromonitoringu nerwu twarzowego, zestawy narzędzi operacyjnych.

Kierownik Oddziału
dr n. med. Katarzyna Maciaszczyk

specjalista otorynolaryngologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Halina Bugajska

magister pielęgniarstwa

spec. organizacja i zarządzanie

0
łóżka ogółem
0
hospitalizacji w roku

Ucho to narząd słuchu obecny wyłącznie u kręgowców. Odpowiada za zmysł równowagi oraz odbieranie fal dźwiękowych, przekształcanych najpierw w drgania mechaniczne, a następnie w impulsy nerwowe.

Najbardziej złożona budowa ucha, składającego się z trzech części:

  • ucha wewnętrznego
  • ucha środkowego
  • ucha zewnętrznego

występuje jedynie u ssaków (człowiek).