Oddział Neurologiczny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET LEKARZY

GABINET PIELĘGNIAREK

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym udziela całodobowo świadczeń medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń neurologicznych, w tym przede wszystkim:

  • udarów mózgu – leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu
  • zespołów bólowych kręgosłupa
  • chorób nerwowo – mięśniowych
  • chorób naczyniowych
  • leczenie padaczki.

Oddział stanowi ogółem 31 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki neurologicznej – sala leczenia udarów niedokrwiennych mózgu za pomocą leku trombolitycznego (aktylizy). Łóżka intensywnej opieki wyposażone są w sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie czynności życiowych pacjentów.

Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. 


Jednocześnie informujemy, że badania EEG i EMG odbywają się w budynku Poradni Specjalistycznych (od strony ul. Wolborskiej). Informacje i zapisy: (44) 648 03 75 lub (44) 648 03 68.   

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Neurologicznym pracuje 8 lekarzy specjalistów neurologii, w tym 1 z tytułem doktora nauk medycznych, 15 pielęgniarek, w tym 6 ze specjalizacją, 2 z tytułem magistra pielęgniarstwa, (12 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), 5 opiekunek medycznych, 1 logopeda, 3 fizjoterapeutów, 1 rejestratorka medyczna i 6 salowych.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: pompy infuzyjne, aparaty EKG, kardiomonitory, ssaki elektryczne, relogi oraz kapnometr.

W oddziale prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa, porad udziela dietetyk.

Kierownik Oddziału
lek. Beata Wyrwas - Meckier

specjalista neurologii

p. o. Pielęgniarki Oddziałowej
Beata Marciniak

lic. pielęgniarstwa

spec. pielęgniarstwo zachowawcze

0
łóżka ogółem
0
łóżka intensywnej opieki neurologicznej (leczenia udarów)
0
hospitalizacji w roku

Udar mózgu – to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym.

Typy udaru: udar niedokrwienny (80% przypadków), spowodowany mózgu jest wywołany zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń wewnątrzmózgowych albo doprowadzających krew do mózgu lub występuje wskutek zaburzeń hemodynamicznych powodujących spowolnienie przepływu mózgowego oraz udar krwotoczny (20% przypadków), powstaje wskutek rozerwania naczynia mózgowego, powodując wynaczynienie krwi w obrębie mózgowia (powikłanie nadciśnienia tętniczego) lub do przestrzeni podpajeczynówkowej (najczęściej związane z tętniakiem).

info za: Fundacja Udaru Mózgu (http://www.fum.info.pl/)