Oddział Okulistyczny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Sekretariat Oddziału (w godz. 7:00 – 14:00)

GABINET PIELĘGNIAREK (całodobowo)

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Okulistyczny udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom w zakresie chorób oczu. Specjalizuje się w zabiegach operacyjnych:

  • zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczasowym wszczepem sztucznej soczewki
  • przeciwjaskrowych – zabiegi  filtracyjne, z zastosowaniem antymetabolitów, sztucznych przetok filtrujących
  • odwarstwienia siatkówki z założeniem implantów natwardówkowych
  •  witrektomiach z podaniem oleju silikonowego lub mieszaniny gazu i powietrza
  • iniekcjach preparatów anty-VEGF do komory ciała szklistego w leczeniu wysiękowej postaci AMD.

oraz

  • ambulatoryjnym leczeniu innych chorób oczu (typu gradówka, brodawczak, kępki żółte, skrzydlik)
  • zaopatrywaniu urazów gałki ocznej
  • leczeniu zapaleń w obrębie gałki ocznej
  • laseroterapii schorzeń siatkówki oraz YAG-kapsulotomii oraz YAG-irydotomii
  • badaniach diagnostycznych: OCT plamki i nerwu wzrokowego, pachymetria, perymetria, autokeratorefraktometria, tonometria, angiografia fluoresceinowa.

Oddział stanowi ogółem 14 łóżek. Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Okulistycznym pracuje 6 lekarzy specjalistów, w tym 2 z tytułem doktora nauk medycznych oraz 5 lekarzy w trakcie specjalizacji, 7 pielęgniarek, w tym 1 ze specjalizacją (3 pielęgniarki z wykształceniem wyższym z tytułem licencjata, 1 z tytułem magistra pielęgniarstwa), 3 salowe oraz 2 rejestratorki medyczne.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: oftalmoskop, lampę szczelinową, tonometr, fakoemulsyfikator, laser okulistyczny, ultrasonograf okulistyczny, mikroskop lustrzany, sterylizator kasetowy, stół operacyjny, kardiomonitor, aparat do kriochirurgii, tomograf komputerowy OCT, aparat EKG, funduskamerę, aparat USG.

Kierownik Oddziału
dr n. med. Małgorzata Stawska

specjalista chorób oczu

Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara Jędrzejczyk

spec. pielęgniarstwo chirurgiczne

0
łóżka ogółem
0
hospitalizacji w roku

Zaćma (katarakta) – choroba wrodzona lub nabyta, powodująca zmętnienie soczewki oka w  efekcie zaburzeń przemiany materii soczewki i utraty jej przejrzystości. Zmętnienie może prowadzić do całkowitej utraty widzenia. Najczęściej występująca jest zaćma starcza, która pojawia się zwykle po 50. roku życia.

Jaskra – choroba, która uszkadza nerw wzrokowy, stopniowo doprowadzając do pogorszenia i utraty wzroku. Najczęściej rozwija się powoli i przez długi czas nie daje objawów.

W zdrowym oku przejrzysta ciecz wodnista krąży wewnątrz przedniej komory oka. Aby oko działało prawidłowo, w komorze musi być utrzymana odpowiednia ilość cieczy wodnistej, która zapewnia właściwie ciśnienie. Prawidłowe ciśnienie utrzymywane jest dzięki ciągłemu napływowi i odpływowi cieczy z komory. W przypadku jaskry, przepływ cieczy wodnistej zostaje zaburzony, ciecz gromadzi się, ciśnienie wewnątrz oka rośnie, co stopniowo uszkadza nerw wzrokowy.