Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET PIELĘGNIAREK

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom:

  • po angioplastyce wieńcowej i implantacji stentu

oraz z chorobami współistniejącymi (np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, choroby układu kostno-stawowego, padaczka)

  • z niewydolnością serca
  • po operacjach kardiochirurgicznych z chorobami współistniejącymi

(cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, choroby układu kostno-stawowego, padaczka).

Oddział stanowi ogółem 15 łóżek. Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym i jego pracowniami (hemodynamiki i kardiologiczną) oraz przyszpitalną Poradnią Kardiologiczną i Poradnią Kontroli Rozruszników.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej pracuje 3 lekarzy specjalistów, w tym 2 z tytułem doktora nauk medycznych (2 specjalistów kardiologii i 1 specjalista rehabilitacji medycznej), 7 pielęgniarek, w tym 2 ze specjalizacją (3 pielęgniarki z wykształceniem wyższym z tytułem licencjata), 1 psychoterapeuta, 2 fizjoterapeutów, 1 dietetyk, 2 salowe oraz 1 rejestratorka medyczna.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: elektrokardiograf, kardiomonitor, cykloergometr do prób wysiłkowych, kardiologiczny stół pionizacyjny, łóżka rehabilitacyjne i przyrządy do ćwiczeń typu PELETON, salę do ćwiczeń. Pacjenci oddziału korzystają także “Zielonego Parku Rehabilitacyjnego”, który znajduje się na terenie szpitala.

Kierownik Oddziału
dr n. med. Danuta Kopcik

specjalista kardiologii

specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa
Iwona Płusa

spec. pielęgniarstwo zachowawcze

0
łóżka ogółem
0
hospitalizacji w roku

Zawał serca to efekt niedokrwienia mięśnia sercowego, w wyniku którego dochodzi do jego martwicy. Charakterystycznym objawem zawału serca jest nagły i bardzo silny w okolicach mostka lub serca, który nie możemy związać m.in. z wysiłkiem fizycznym, środkami rozszerzającymi naczynia wieńcowe. Bólowi towarzyszy uczucie niepokoju, lęk, bladość, dezorientacja, przyspieszenie tętna. Powyższe objawy są bezwzględnym wskazaniem do wezwania  pogotowia ratunkowego.

Jak żyć po zawaleczytaj więcej