Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET LEKARZY

GABINET PIELĘGNIAREK

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

Zakres działania

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej udziela całodobowo świadczeń rehabilitacyjnych mających na celu:

  • możliwie jak najszybsze przywrócenie sprawności ruchowej, mowy, umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w  życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym u pacjentów z chorobami neurologicznymi
  • kontynuacja procesu leczenia rozpoczętego w Oddziale Neurologicznym (m.in. pacjenci po przebytych udarach, niedowładach pourazowych)
  • zahamowanie lub eliminacja postępu choroby
  • przygotowanie pacjentów z chorobami neurologicznymi do dalszej rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych np. w ośrodku dziennym rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Oddział stanowi ogółem 15 łóżek, 4 sale ćwiczeń, 1 sala terapii zajęciowej, gabinet logopedyczny oraz gabinet psychologa. Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Neurologicznym i Poradnią Neurologiczną.

Oddział zapewnia kompleksową,  multidyscyplinarną rehabilitację obejmującą terapię psychologiczną, logopedyczną i zajęciową.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej pracuje 3 lekarzy specjalistów (2 specjalistów rehabilitacji medycznej i 1 specjalista neurologii), 10 pielęgniarek, w tym 1 ze specjalizacją (3 pielęgniarki z wykształceniem wyższym w tym 1 z tytułem magistra oraz 2 z tytułem licencjata), 3 fizjoterapeutów, 1 logopeda, 1 psycholog, 1 instruktor terapii zajęciowej, 1 opiekun medyczny oraz 3 salowe.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: podstawowy sprzęt do fizjoterapii Sollux Multitronik, aparat do elektroterapii, stół pionizacyjny do testów pochylniowych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, stół rehabilitacyjny, neuroformę, bieżnie z Eleveo (system do odciążania), dynamiczną ortezę z Sabeo, orbitreki, wioślarze.

Pacjenci oddziału korzystają także z “Zielonego Parku Rehabilitacyjnego”, który znajduje się na skwerze przy oddziale.

p.o. Ordynator Oddziału
lek. med. Beata Telatyńska - Maciejczyk

specjalista neurologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Marzena Krześlak

lic. pielęgniarstwa

 

0
łóżka ogółem
0
hospitalizacji w roku

Rehabilitacja neurologiczna jest to najważniejszy dział rehabilitacji, który pełni największą rolę w powrocie do pełnego zdrowia lub sprawności po wystąpieniu problemów neurologicznych spowodowanych urazami lub ostrymi chorobami.

Aby rehabilitacja przyniosła pozytywne skutki, powinna być rozpoczęta zaraz po urazie, czy na samym początku wystąpienia choroby obciążającej układ nerwowy.