Oddziały

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

ODDZIAŁ URAZOWO - ORTOPEDYCZNY

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Wszystkie oddziały zlokalizowane są w budynku głównym i pawilonach Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rakowskiej 15