Oddziały

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 • 44 648 04 03

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 • 44 648 04 04

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

 • 44 648 04 09

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

 • 44 648 04 07

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

 • 44 648 04 40

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

 • 44 648 04 31

ODDZIAŁ URAZOWO - ORTOPEDYCZNY

 • 44 648 04 19

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

 • 44 648 04 24

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

 • 44 648 04 39

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

 • 44 648 04 13

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY

 • 44 648 04 33

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

 • 44 648 04 35

ODDZIAŁ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

 • 44 648 03 82

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 • 44 648 04 37

Wszystkie oddziały zlokalizowane są w budynku głównym i pawilonach Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rakowskiej 15