Ogłoszenia i komunikaty

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia – dokumenty poniżej.

Odpowiedź proszę przesłać na adres sekretariat@szpital-piotrkow.pl w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00

prosba o szacowanie

zalaczniki 1_5 do OPZ

zalaczniki 6_11 do OPZ

W związku z otrzymaniem w dniu 11 sierpnia 2020 roku pisemnych zapytań w zakresie zapisów w dokumentach dotyczących prośby o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim przesyła w załączeniu odpowiedzi oraz jednocześnie informuje, że termin złożenia przedmiotowego szacowania w formie elektronicznej na adres: sekretariat@szpital-piotrkow.pl nie ulega zmianie i zgodnie ze skierowanym zapytaniem z dnia 7 sierpnia br. dokumenty należy przesłać do 14.08.2020 r. do godz. 10:00.