Ogłoszenia i komunikaty

III nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż uszkodzonego ambulansu sanitarnego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ambulansów sanitarnych.

[aktualizacja z dnia 17 maja 2021 r. - wpłynięcie ofert]

[aktualizacja z dnia 7 maja 2021 r. - Ogłoszenie II nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż 3 ambulansów]
[aktualizacja z dnia 20 kwietnia 2021 r. – 1 oferta spełniająca kryteria]​
[aktualizacja z dnia 8 kwietnia 2021 r. - II ogłoszenie przetargu]

Wadium należy wpłacić w gotówce do kasy bądź na konto szpitala: 86 1240 1545 1111 0010 5427 9554 do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godziny 9:00

1. Szczegółowe informacje (drugie PISMO)

2. Formularz ofertowy

3. Umowa sprzedaży i RODO

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia – dokumenty poniżej.

Odpowiedź proszę przesłać na adres sekretariat@szpital-piotrkow.pl w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00

prosba o szacowanie

zalaczniki 1_5 do OPZ

zalaczniki 6_11 do OPZ

W związku z otrzymaniem w dniu 11 sierpnia 2020 roku pisemnych zapytań w zakresie zapisów w dokumentach dotyczących prośby o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim przesyła w załączeniu odpowiedzi oraz jednocześnie informuje, że termin złożenia przedmiotowego szacowania w formie elektronicznej na adres: sekretariat@szpital-piotrkow.pl nie ulega zmianie i zgodnie ze skierowanym zapytaniem z dnia 7 sierpnia br. dokumenty należy przesłać do 14.08.2020 r. do godz. 10:00.