Posługa duszpasterska

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

(art.36 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020.849 t.j.)

Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej

zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych osób

Posługę duszpasterską w szpitalu pełni:

 

ks. Paweł Słabaszewski

Rzymskokatolicka parafia pw.  Świętego Jakuba Apostoła

Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 2

Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej (Budynek główny Szpitala, poziom -1, obok pracowni rezonansu magnetycznego) w niedziele i święta o godzinie 7:30

Spowiedź, Komunia św., Sakrament Chorych w oddziałach:

  • środa, piątek od godziny 7:00
  • sobota od godziny 19:00

W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 44 646 51 40 (kancelaria); 44 647 11 37 lub 603 308 777 (proboszcz); 44 649 53 22 lub 44 647 36 76 (wikariusze)

Mniejszości wyznaniowe:

 

ks. Jan Jakimiuk

Kościół Prawosławny – Parafia pw. Wszystkich Świętych

Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 15

 

ks. Wiesław Żydel

Parafia Ewangelicko – Augsburska

Piotrków Trybunalski, ul. Rwańska 6