Profilaktyka i programy lekowe

Szpital, w ramach umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, realizuje:

  • programy lekowe:
  • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

  • leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym
  • leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
  • leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

 

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY

  • indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG)
  • leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (CHLC) 

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY