Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych

zintegrowany system zapisu pacjentów

rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:00

 • Poradnia Chirurgiczna dla dorosłych
 • Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyczna dla dorosłych i leczenia ZEZA
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Rehabilitacyjna (zapisy wyłącznie do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej)
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Urologiczna

 

 

 

 

Rejestracja telefoniczna do pozostałych poradni

pod następującymi numerami telefonów, wyłącznie w podanych godzinach pracy poradni

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej

44 648 03 58

 • Poradnia Onkologiczna

44 648 03 58

 • Poradnia Logopedyczna

44 648 04 62

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

44 648 04 62

Rejestracja telefoniczna rehabilitacja

 • Fizjoterapia ambulatoryjna
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

44 648 03 53